+ ثبت اطلاعات شغلی شماامروز: یکشنبه 6 آذر 1401
بانک اطلاعات شهری و مشاغل شیراز

دکتر حسن حق شناس

حسن حق شناس
اطلاعات تماس این واحد صنفی به دلیل انقضا، نمایش داده نمی شود.
شناخت درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی تلفیقی، شناخت رفتار درمانی، روان درمانی با تاکید بر خویشتن، تنظیم هیجانات، روانکاوی وسیع، روانکاوی محدود، روان درمانی مبتی بر روانکاوی، مشاوره و راهنمایی در حوزه های متفاوت روانشناختی، مربوط به اشکالات در روابط بین فردی، شغلی و حرفه ای، سلامت روان، تربیت فرزندان و سایر موارد، آزمون های روانی، آزمون های تشخیصی، آزمون های شخصیتی، آزمون های عصب روان شناختی تماس صبح و عصر

استاد یا پروفسور روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (بازنشسته)


مدارک علمی:

لیسانس روان شناسی، دانشگاه شیراز 1356

فوق لیسانس روان شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران 1367

دکترای تخصصی روان شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی دانشگاه لندن، انگلستان 1996 - 1375

بیش از 10 سال عضو اصلی بورد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

بیش از 40 سال تجربه در روان درمانی و مشاوره، ارزیابی های روانی و عصب روان شناسی

مشاور در زمینه های متنوع روان شناختی


روان درمانی های تخصصی ویژه برای هر تشخیص و متناسب با وضعیت هر فرد: روش های روان درمانی متناسب با تشخیص و بررسی وضعیت مراجع مشخص و اجرا می شوند از جمله تکنیک های روان درمانی فردی که بطور رایج بکار گرفته می شوند و مورد استفاده من می باشند: شناخت درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی تلفیقی شناخت رفتار درمانی، روان درمانی با تاکید بر خویشتن (Self)، تنظیم هیجانات (نسبتاً جدید)، روانکاوی وسیع، روانکاوی محدود، روان درمانی مبتی بر روانکاوی


مشاوره و راهنمایی در حوزه های متفاوت روانشناختی، مربوط به اشکالات در روابط بین فردی، شغلی و حرفه ای، سلامت روان، تربیت فرزندان و سایر موارد


آزمون های روانی:

- آزمون های تشخیصی (آزمون های فرافکن و پرسشنامه ای تخصصی)

- آزمون های شخصیتی برای راهنمایی درمان و روان درمانی، جهت دهی مشاوره و مشاوره های مربوط به روابط زوجی، مشاوره ازدواج، شغل و حرفه

- آزمون های عصب روان شناختی برای تشخیص و آسیب های نواحی مختلف مغز و تخمین شدت این آسیب ها برای توانبخشی و تعیین از کار افتادگی

- آزمون های روانی - تشخیصی و آزمون های عصب روان شناختی برای موارد پزشکی قانونی یا مشاوره های حقوقی و جزایی

- آموزش روان درمانی به همکاران شاغل در حوزه خدمات روان شناسی: روان درمانی های فردی، گروهی و ارزیابی های روان شناختی (این آموزش ها one to one base می باشند و به افراد واجد شرایط ارائه می شوند)


از ساعت 9 الی 20 پاسخگوی شما هستیم
در صورت داشتن پرسش، تماس حاصل فرمایید
Top